10. Giảng dạy khuyên người nếu có thể nói mà không thể thực hành thì giống như người diễn kịch, văn không ra văn, võ không ra võ.

(Thánh Basile)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info