62. NGƯỜI MỐI CỨU NGHÈO

Có một người cả ngày lo buồn vì nghèo, có người đến an ủi ông ta, nói:

- “Chuyện này chỉ cần cầu cứu với người mai mối là xong”.

Người ấy hỏi:

- “Người mai mối làm sao cứu được nghèo khổ?”

Trả lời:

- “Dù ông nghèo cở nào chăng nữa, cứ để mặc cái miệng của người mai mối nói, thì liền giàu to !”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 62:

Có một vài người Ki-tô hữu lòng đạo không sâu xa, hiểu giáo lý không nhiều và cuộc sống thì bê bối, đã nói với nhau rằng: “Dù tội của chúng ta có nhiều cách mấy cũng đừng lo, chỉ cần đi xưng tội là hết ngay…”

Bí tích Hòa Giải không phải là một “bà mối” hể lên tiếng làm mai mối là nên vợ chồng, nhưng bí tích Hòa Giải chính là nơi bày tỏ tình yêu tha thứ của Thiên Chúa đối với loài người, tha thứ có điều kiện: tội nhân phải hết lòng thống hối ăn năn các tội mình phạm và quyết tâm sửa đổi cuộc sống.

Ai lạm dụng bí tích Hòa Giải để sống phung phí ơn thánh, sống không giống con cái của Thiên Chúa, thì chính bí tích Hòa Giải sẽ trở thành án phạt cho họ.

Hãy coi chừng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info