Nam Úc Mừng Kính Thánh Tổ Phụ Đa Minh


Bàn Thờ Kính Thánh Đa Minh
Lúc 9 giờ 30 sáng Chúa nhật ngày 5/8/07. Huynh đoàn Tôma Đệ, Dòng Ba Đa Minh thuộc Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt tại Nam Úc đã tổ chức Thánh Lễ trọng thể mừng kính thánh tổ phụ Đa Minh, đứng sáng lập Dòng thuyết giáo.

Trước khi cử hành thánh lễ, một vị đại diện huynh đoàn, chị Maria Vũ Thị Tính đã lên trước gian cung thánh đọc qua tiểu sử của thánh Đa Minh.

Thánh lễ do các hội viên thuộc huynh đoàn Tôma Đệ phụng vụ. Chủ tế Lm. JB Nguyễn Viết Huy SJ phó quản nhiệm, cùng đồng tế thánh lễ Lm. Peter Nguyễn Văn Toàn OP Dòng Đa Minh, chánh xứ North Adelaide, tuyên úy cho các trường học của Dòng Saint Dominic tại Adelaide, Nam Úc.

Cha Toàn đã thuyết giảng trong thánh lễ qua bài phúc âm sáng nay và gương lành về đời sống truyền giáo của thánh phụ Đa Minh.

Trước khi kết thúc thánh lễ ông Chủ Tịch Cộng Đồng đã lên chúc mừng các hội viên của huynh đoàn Tôma Đệ, sau đó ông Nguyễn Văn Khóat Hội Trưởng của huynh đoàn đã lên cảm ơn quí cha đồng tế, hội đồng mục vụ và toàn thể Cộng Đồng đã hiệp dâng thánh lễ, cầu nguyện cho các hội viên của huynh đoàn còn sống cũng như đã qua đời.

Kết thúc thánh lễ huynh đoàn đã tổ tiệc mừng với sự tham dự của thân nhân các hội viên và quan khách. Có khoảng trên 100 người đến tham dự.

Được biết trước ngày mừng kính thánh Đa Minh, huynh đoàn Tôma Đệ đã tổ chức một ngày tĩnh tâm, diễn tiến từ sáng đến chiều thứ Bảy ngày 22/7/07 do cha Phêrô Nguyễn Văn Toàn OP thuộc tỉnh Đa Minh Úc Châu, Adelaide làm tuyên úy hướng dẫn, để chuẩn bị tâm hồn cho ngày lễ mừng kính trọng đại này.

Dòng Ba Đa Minh, huynh đoàn Tôma Đệ tại Nam Úc là một hội đoàn có đông hội viên gia nhập và sinh hoạt rất hăng hái. Hội thường xuyên đọc kinh thần vụ và hội họp hàng tuần sau thánh lễ 9 giờ 30 sáng Chúa Nhật.

Hiện nay tại Nam Úc có 3 vị tu sĩ thuộc tỉnh Dòng Đa Minh Úc Châu:

-Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Toàn OP

-Nữ tu Cecilia Nguyễn Mạnh Đễ OP

-Nữ tu Galgano Nguyễn Thị Bảy OP

Sơ Ceclia Đễ và Sơ Bảy hiện đang phục vụ cho Cộng Đồng Thiên Chúa Giáo Người Việt tại Nam Úc và làm trợ úy cho xứ đoàn thiếu nhi thánh thể Têrêsa, phụ trách các lớp giáo lý tân tòng, rước lễ lần đầu và thêm sức cho các em thiếu nhi trong Cộng Đồng.