93. TRONG BỤNG ĐỰNG NGƯỜI.

Vương thừa tướng gối đầu trên đầu gối của Châu Bá Nhân, chỉ vào bụng của Châu mà nói:

- “Trong cái này của ông có những gì nào?”

Châu Bá Nhân cười vui vẻ trả lời:

- “Ở trong này không có gì cả, nhưng dung lượng bụng thì lớn, có thể đựng ngài và khoảng 100 người”.

(Thế Thuyết Tân Ngữ)

Suy tư 93:

Người ta thường nói mưu kế đầy một bụng, chứ ít ai nói mưu kế đầy một...óc não, cho nên “bụng” của các mưu sĩ thì nhỏ nhưng dung lượng thì lớn đến nỗi trí óc của một ông vua và trí óc của một trăm người cộng lại cũng không bằng.

Cũng có những người tín hữu khoe khoang với cha sở của mình rằng: “Con là con nhà đạo gốc, con học giáo lý từ nhỏ, kinh sách gì cũng thuộc làu như ăn cháo, cho nên con có cả một bụng giáo lý !”

Có cả “một bụng” giáo lý, nhưng không thấy tham gia các đoàn thể trong họ đạo, thấy ai được mời tham gia công việc nhà thờ thì tức tối nói xấu người ta; có cả “một bụng” giáo lí, nhưng chia bè kết phái để chửi và kiện cha sở của mình nơi phường xã, vì chút quyền lợi cá nhân không chính đáng; có “một bụng” giáo lý nhưng mỗi năm chỉ có hai lần đi lễ là lễ giáng sinh và lễ phục sinh...

Có cả “một bụng” giáo lý thì nên cộng tác với cha sở, với người có trách nhiệm để xây dựng họ đạo ngày càng tốt đẹp hơn, như thế mới đúng là “con nhà đạo gốc, thuộc làu kinh sách như ăn cháo” vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info