83. TRÁNH NGỒI GHẾ ĐẦU

Ngạn ngữ nói: “Thường thường ngồi ghế đầu, dần dần nhập từ đường”, ý của lời nói này là tuổi càng lớn thì càng mau chết, cho nên người ngồi ghế chủ tọa đều phải nhún nhường.

Có người mắc bệnh phong nhờ bác sĩ trị liệu, bác sĩ nói:

- “Bệnh phong, lao, mập phì, bụng trướng, bệnh cơ hoành, thì diêm vương mời xuống làm khách, chuẩn bị đến mời ông rồi đó, không cần uống thuốc”.

Bệnh nhân hỏi:

- “Tôi không có thiệp mời, sao lại có thể làm khách của diêm vương được?”

Bác sĩ đáp:

- “Không lâu nữa đâu, ông sẽ gặp diêm vương đấy”.

Bệnh nhân thở dài nói:

- “Làm khách của diêm vương thì không sợ, tôi sợ nhất là ngồi ghế đầu, xin ngài đem thuốc bổ khí cho bệnh phong này của tôi, đổi thành bành, trướng ngồi hai bên, đem vị trí dời qua thứ ba thứ bốn, kẻo đến lúc đó mọi người cùng nhau nhún nhường, khiến cho chủ nhân hao sức phí lực”.

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 83:

Ở trần gian đi ăn tiệc ngồi bàn đầu thì có oai chút xíu, ít nữa là cũng được người khác thấy mình; xuống hỏa ngục mà ngồi bàn đầu thì cũng chẳng hân hạnh gì, vì trong hỏa ngục ai cũng giống nhau cả, từ quỷ to cho đến quỷ nhỏ, bởi vì ai cũng là quỷ như nhau.

Vì hậu quả của nguyên tội nên con người ta ai cũng thấy mình là nhân vật quan trọng, đi ăn tiệc thì thích ngồi bàn trên, xếp hàng mua vé cũng muốn đứng trước, ra giữa công chúng thì thích mọi người biết mình là ông này bà nọ.v.v...nhưng khi thấy người ăn xin thì tránh mặt, nghe nói làm việc thiện thì tình nguyện đứng...hàng sau cùng, họp hành để lên kế hoạch giúp người bị nạn thì ngồi trong bóng tối để không ai thấy...

Diêm vương mời thì không sợ nhưng lại sợ ngồi bàn đầu, đó là kinh nghiệm của người từng trãi. Người Ki-tô hữu không sợ chết, nhưng lại sợ sống mà mất ơn nghĩa với Chúa nên không được tham dự bàn tiệc Thánh Thể, đó là kinh nghiệm của các thánh nam nữ trên trời.

Ngồi bàn đầu hay bàn cuối khi dự tiệc thì có gì phải sợ, chỉ sợ là mình đi dự tiệc mà không đem niềm vui đến cho người khác mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info