CHIỀU VÀNGẢnh của Đặng Đức Cương

Trên đồi xanh chiều đã xuống dần

Mặt trời lấp ló sau đồi chiều vàng

Riêng mình ta ngồi ngắm quanh trời

Lạnh lùng nghe tiếng chim chiều gọi đàn…

(Trích Ca khúc Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền