CHIỀU VÀNG BÊN NHAU – Sunset.

Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Chiều nay lạ nét hoàng hôn bịn rịn

Lời chưa trao mắt chẳng dám chào nhau

Môi lấp lửng trái tim hồng mọng chín

Rụng vào nhau một nỗi ngọt ngào…

(Trích thơ của Đuyên Hồng)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền