CHIỀU VÀNG
Ảnh của Đặng Đức Cương
Chiều nay gặp lại chiều nào
Chiều vàng óng ả chiêm bao lan tràn
Chiều lộng lẫy mộng thênh thang…
(Trích thơ của Bùi Giáng)