BIỂN CHIỀU VÀNG
Ảnh của Lê Trị

Hãy thưởng thức chiều tà
và chờ đón bình minh.

Life is all about enjoying every Sunset
and looking forward for the next Sunrise.
(Sandeep Shergill)