Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/ThiềnCHIỀU VÀNG (Sunset )

Ảnh của Lm. Joseph M. Nettekoven, St.

Justin Martyr, Anaheim, California. 


Chúa đặt vầng Trăng để đo thời tiết

Dạy mặt Trời biết lặn đúng thời gian

When you have accomplished your daily task

go to sleep in peace; God is awake

( Trích Thánh Vịnh 104,35 và Wings of Silver )

(BBT/C)