CHIỀU VÀNG TRÊN BIỂN
Ảnh của Lê Trị
Hoàng hôn dần tắt cuối trời xa
Thế là đã hết ... một ngày qua
Hải âu về tổ trông ngày mới
Tắm biển một mình ả Hằng Nga.
(Trích thơ của Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)