CHIỀU VÀNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung
Chiều nay gặp lại chiều nào
Chiều vàng óng ả chiêm bao lan tràn
Chiều lộng lẫy mộng thênh thang
Màu vàng gợi nhớ huy hoàng nắng mai.
(Trích thơ của Bùi Giáng)