NGỢP ÁNH CHIỀU VÀNG ( Flying In The Golden Sky )

Hình của Nguyễn Đức CungTrời son biển mộng chiều vàng.

Chắp cánh chim bằng nhấp chén tà dương.

(NĐC)

Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền