4. Khi linh mục cử hành thánh lễ thì càng có nhiều thiên thần chầu chực quanh bàn thờ, thờ lạy thân thể thương tích của Đức Chúa Giê-su.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info