56. GIẤM ĐẮT HƠN RƯỢU

Có một tiệm rượu, trên bảng hiệu đề giá tiền rượu rất rõ ràng: >“Rượu một cân tám lạng bạc, giấm mỗi cân một nén bạc”.b>

Một hôm, có hai vị khách vào tiệm mua rượu, nhưng rượu đó rất chua, một người nếm thử rượu và tặc lưỡi liên tục nhăn mặt nói:

- “Sao lại có rượu chua như thế này, hay là cầm nhầm giấm rồi?”

Người kia vội vàng véo vào bắp chân lặng lẽ nói:

- “Đồ ngốc, đừng vội nói năng, anh nhìn trên tâm bảng hiệu viết là giấm đắt hơn rượu đó sao !”

(Tiếu lâm quảng ký)

Suy tư 56:

Thời nay cũng có một câu chuyện tương tự như câu chuyện trên:

“Có người giáo dân nọ nói với người giáo dân kia: “Cái ông Y…bà X…sống như thế thì giữ đạo làm gì, không ích lợi gì cả”.

Trả lời: “Thì kệ họ, hồn ai nấy giữ theo họ làm gì, mình theo Chúa theo Mẹ chứ đâu có theo những người ấy?”

Ai hiểu sao thì hiểu, bởi vì có người theo đạo vì ông cha sở, khi ông cha đổi đi chỗ khác thì không đến nhà thờ nữa; có người theo đạo vì ông này bà nọ, khi ông này bà nọ có chuyện xích mích với cha sở hay với ban hành giáo, thì chính họ cũng không đến nhà thờ nữa; có người theo đạo vì vợ sắp cưới là người có đạo, khi cưới xong rồi thì tạm biệt Chúa và nhà thờ…

“Hồn ai nấy giữ” khi mới nghe thì cũng có lý vì mỗi người chỉ có một linh hồn mà thôi, mà linh hồn thì đắt hơn và cao quý hơn tất cả mọi thứ trên đời. Vì nó cao quý như thế nên Đức Chúa Giê-su mới xuống thế làm người để cứu chuộc nó; vì nó đắt giá như thế nên Đức Chúa Giê-su mới ra lệnh cho chúng ta phải ra đi truyền giáo, để mọi người cũng được trở thành con cái của Chúa và được hưởng phúc thiên đàng mai sau.

Hồn ai nấy giữ thì quá vật chất trần tục, nhưng giúp cho linh hồn người khác biết Chúa thì hạnh phúc và vinh dự trước mặt Chúa vô cùng…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info