Chương 53:

TRUYỀN GIÁO“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. (Mc 16, 15)

1. Bởi vì tôi tin nên tôi mới loan báo.

(Thánh Đa-minh)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info