16. Trong lòng chúng ta đều có ghi khắc luật đức ái của Đức Chúa Thánh Thần, luật này sẽ là căn nguyên hành sự suốt cuộc đời của chúng ta.

(Thánh Ignatius de Loyola)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info