11. Người tôi yêu thì thuộc về tôi, mà tôi là của Ngài.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://ww.vietcatholicnews.net

https://ww.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info