9. Phương pháp tốt nhất để giữ đức ái chính là sống khiêm nhượng với nhau, tôn trọng nhau, nhìn người khác giống như bề trên của mình.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info