7. Một người càng yêu người thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info