15. Nếu con thành tâm phụng thờ Thiên Chúa mà có sợi dây đức ái của Đức Chúa Giê-su là đủ rồi, không cần dùng dây xích bên ngoài.

(Thánh Benedictus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info