14. Do nhân ái mà được toàn bộ, do bạo lực mà mất tất cả.

(Thánh Francis of Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info