51. HIỆN TƯỢNG PHỔ THÔNG

Con muỗi và con bọ chét đều hút máu người mà sống, nhưng muỗi cắn người thì thường bị người đánh chết, nhưng bọ chét thì có thể nhảy khắp nơi, người không dễ gì bắt được nó.

Bọ chét chế nhạo muỗi:

- “Anh rõ ràng là có hai cánh tại sao lại không dùng để bảo vệ tính mạng mình?”

Muỗi cũng không hiểu nỗi, bèn cầu cứu với sâu bọ.

Sâu bọ nói:

- “Anh không cần buồn phiền, hành vi của anh là bản sắc anh hùng: muốn hút máu người trước tiên phải la to lên, cho nên người đã chuẩn bị trước và đợi anh bay đi thì đột nhiên đánh anh, không như bọ chét hút máu người, nhưng lại lặng lẽ nhảy lên ăn một miếng thì vội nhảy đi, người làm sao có thể bắt được nó, đó là hành vi xảo quyệt trộm cắp ! Ái dà, lòng người bây giờ không còn cổ xưa nữa, nề nếp xã hội ngày nay đi xuống, người xảo quyệt đắc ý, anh hùng hảo hán khổ mệnh, đó là hiện tượng phổ thông, chứ không phải chỉ một mình anh bị oan ức mà thôi”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 51:

Hiện tượng phổ thông của người có văn hóa là lời nói cám ơn và xin lỗi luôn ở trên môi miệng của họ; hiện tượng phổ thông của các quan tham là “thủ tục đầu tiên”, hiện tượng phổ thông của xã hội là di dân từ thôn quê đến thành thị; hiện tượng phổ thông bây giờ của thanh niên nam nữ là sống hưởng thụ và đua đòi...

Hiện tượng phổ thông của người Ki-tô hữu là đi lễ nhà thờ và tham gia các hội đoàn, nhưng cũng có một vài hiện tượng phổ thông nữa là chia bè chia cánh để tự tung tự tác trong giáo xứ, cũng như trong cộng đoàn, hiện tượng này làm cho người ta không thấy được sự hợp nhất của người Ki-tô hữu, cho nên họ không thấy được điều hay điều tốt nơi người Ki-tô hữu.

Nhìn thấy những hiện tượng phổ thông ấy để tự hỏi mình: tôi phải làm gì với những hiện tượng phổ thông đã và đang xảy ra chung quanh tôi?

Đó cũng chính là ưu tư của các chủ chăn trong Giáo Hội, của những người có trách nhiệm, và của những người Ki-tô hữu trong thế giới ngày nay vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info