45. NỘI TẠNG KIỆN CÁO

Tim là quân chủ khí quản của thân thể con người, Tuân tử gọi là “thiên quân”. Phàm là lục phủ ngũ tạng, tất cả đều do nó quản lý.

Một hôm, tì đến cáo trạng, nói:

- “Tôi là người quản lý nguyên khí của con người, không ngờ gần đây gan dựa vào thế lực của nó gia tăng quấy nhiễu tôi, tôi cũng không muốn so đo với nó, chỉ là gia tăng tu dưỡng bên trong, phòng vệ bên ngoài mà thôi. Ai ngờ gan lại nổi giận với tì, đây rõ ràng là can khí, nhưng người trên thế gian thì cứ cho là tì khí, khi can khí phát tác thì người ta nói: “Người nọ tì khí không tốt”. Tôi chịu nỗi oan không rửa sạch, danh dự cũng bại hoại, cho nên khẩn cầu ngài rửa sạch nổi oan uổng giùm tôi với”.

Tim nghe xong thì truyền kêu gan lại để xử, gan biện luận:

- “Tôi dùng tận khí lực phát ra nộ khí, nhưng nó ăn cắp hết thành quả của tôi, ngồi hưởng danh dự, tôi không so đo với nó thì thôi, sao nó lại còn đi tố cáo tôi nữa?”

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 45:

Nếu tì có bệnh thì đi chữa, gan có bệnh thì uống thuốc, ruột già ruột non có bệnh thì điều trị, chứ con người chưa chết ngay, nhưng nếu tim ngừng đập thì con người trở thành thiên cổ tức thì, cho nên nói tim là quân chủ của lục phủ ngũ tạng thì cũng đúng vậy.

Đức tin là “quân chủ” của người Ki-tô hữu, làm các việc đạo đức khác như lần chuỗi Lòng Thương Xót, chuỗi Mân Côi, làm việc đền tạ trái tim Đức Mẹ, tham gia các đoàn thể công giáo tiến hành, đi tham dự thánh lễ, hoặc lãnh nhận các bí tích mà không có đức tin, thì cũng bằng như không, coi như có xác mà không có quả tim vậy, thân xác hoạt động nhưng đời sống thiêng liêng không hoạt động và triển nở được.

Do đó, người Ki-tô hữu cần phải cầu xin Chúa gia tăng đức tin cho mình mỗi ngày, bằng không thì những cám dỗ của thế gian và ma quỷ sẽ bóp nghẹt đức tin –là quả tim- của đời sống thiêng liêng, lúc đó thì sống cũng như phần hồn đã chết rồi vậy.

Đức tin giúp người Ki-tô hữu nhìn thấy Chúa trong mọi hoàn cảnh, đức tin giúp người Ki-tô hữu biết nhìn thấy ý Chúa qua cuộc sống đời thường, và đức tin làm người Ki-tô hữu sống yêu thương và biết phục vụ tha nhân hơn.

Cám ơn Chúa đã ban đức tin cho chúng ta.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info