86. LỪA BỊP TỔNG ĐỐC

Khi Trương Chi Động làm tổng đốc Hồ (Hồ Bắc, Hồ Nam) và Quảng (Quảng Đông, Quảng Tây), thì đã có mời Lương Đỉnh Phân đến giảng tại hai viện Hồ, Quảng.

Một hôm, Trương Chi Động hẹn vài ngày nữa đến viện để khảo thành tích của học trò, thầy giáo họ Lương vội vàng ra đề thi cho học trò làm văn, rồi tự mình chấm bài và sửa bài cho đến khi thật hay mới thôi, và không kêu học trò chép sạch viết ngay ngắn.

Qua mấy ngày sau, quả nhiên Trương Chi Động đến khảo sát, Lương làm tiệc khoản đãi, lại còn mời ông ta ra lệnh khảo thí sinh, Trương bèn kêu Lương ra đề. Trước khi họ Lương công bố đề mục, thì các học trò mới biết dụng tâm của ông ta, lập tức dùng bản thảo mà họ Lương đã sửa chữa chép sạch viết ngay ngắn, lúc nộp bài thì Trương Chi Động đang uống rượu và chỉ xét số bài.

Trương Chi Động rất vui vẻ nói:

- “Nếu không phải ông dạy học trò có phương pháp, thì văn chương của học trò làm gì mà đạt tới trình độ như thế này chứ?”

(Tân tiếu sử)

Suy tư 86:

Để chạy theo thành tích chỉ tiêu, nên thầy giáo vừa ra đề thi vừa làm bài và sửa bài cho học trò, cho nên chỉ tiêu cấp trên đưa ra đạt trăm phần trăm, học sinh giỏi trăm phần trăm.v.v... và hậu quả là có những học sinh học cấp hai rồi mà không biết đánh vần đọc chữ, tốt nghiệp đại học rồi mà vẫn viết sai chính tả ! Đúng là một phương pháp dạy và học làm...ngu đất nước, lừa bịp mọi người.

Có một vài người Ki-tô hữu cũng “lừa bịp” Thiên Chúa như thế, họ che mắt Thiên Chúa bằng cách đem tiền cúng cho nhà nhờ để Thiên Chúa khỏi “thấy” tội lỗi của họ; họ năng nổ đi làm việc thiện bằng những đồng tiền dư thừa của họ để lương tâm được bình an.v.v...và hậu quả là họ càng phạm tội táo tợn hơn nữa, khi họ xoa tay thỏa mãn nói: Mình cũng có làm việc thiện mà, lo gì”.

Ma quỷ có rất nhiều cách để giúp cho con người “lừa bịp” Thiên Chúa và mọi người, mà cách hay nhất của nó là: “Chúa hiền lắm, Chúa nhân từ lắm, Chúa là Cha của mình mà...” thế là họ yên tâm tay trái làm một vài việc thiện to tát nổi đình nổi đám, tay phải làm việc ác trời không dung đất không tha...

Sách giáo lý dạy rằng: Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, thấy hết mọi việc, dù những việc kín trong lòng ta thì Người cũng thấy tỏ tường.

Coi chừng đó, đừng có lừa bịp Ngài mà khốn nạn đời đời.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info