32. Ma quỷ không tấn công người dị giáo, bởi vì họ đã trở thành phụ thuộc và nô lệ cho chúng nó rồi; ma quỷ cũng không quấy rầy những giáo hữu xấu, bởi vì họ đã đầu hàng ma quỷ; ma quỷ thích tấn công những người khảng khái hoàn toàn thờ phượng Thiên Chúa.

(Thánh Jerome)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info