90. PHÚ ÔNG XIN CƠM

Năm đói, trong nhà phú ông tích trữ mấy kho gạo lớn, người trong thôn muốn mượn gạo ông ta với tiền lời là hai phân đến ba phân, nhưng ông ta nói lời lãi quá ít nên không cho vay.

Có người liền đề nghị phú ông làm buôn bán, nói:

- “Ông lão, ông có thể đem tất cả các kho gạo nấu thành cháo, cho mỗi người mượn một thùng, sau nửa năm phải trả lại hai thùng cơm. Đến năm được mùa, con cháu của ông càng nhiều, chỗ gần thì lão ông tự mình đi “xin cơm”, chỗ xa thì kêu con cháu đi “xin cơm” giùm.

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 90:

Lão phú ông giàu có thì cái gì cũng có, nhưng ông ta không có một quả tim biết thương xót người nghèo khổ, đó là cái không lớn nhất, lớn hơn cả vàng bạc châu báu của ông hiện có, cho nên ông không thể nào đi qua cửa hẹp để vào thiên đàng…

Người Ki-tô hữu đa phần đều biết: dù có mọi sự ở thế gian mà thiếu cái tâm thương xót thì cũng như không có gì.

Cái có vĩ đại nhất của con người là lòng thương xót, bởi vì lòng thương xót này từ Thiên Chúa mà ra; của cải trân quý nhất của người giàu lòng thương xót là người bất hạnh, người nghèo khó, người mồ côi.v.v…bởi vì họ chính là Đức Chúa Giê-su bị từ chối nơi các quán trọ, bị chê là dại dột nơi dinh Hê-rô-đê, bị án tử trên thánh giá…

Tập cho mình có lòng thương xót là đang xây nhà hạnh phúc cho mình trên thiên đàng vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info