28. Bị cám dỗ là việc tất yếu, bởi vì chỉ có người biết phấn đấu cách chính đáng mới có thể đội vương miện, nếu như không có người tập kích họ, thì họ làm sao biết chiến đấu chứ?

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)

---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info