94. TÂM NGUYỆN CỦA PHÚ ÔNG

Có người chúc thọ nói:

- “Chúc phú ông thọ như cây hương bá.”

Phú ông không vui, nói:

- “Cây hương bá đến mùa đông thì cũng khô.”

Lại có người chúc:

- “Chúc phú ông thọ tỉ nam sơn.”

Phú ông vẫn cứ không vui, nói:

- “Núi đến mùa đông cũng rối bời.”

Cả hai người hỏi:

- “Hương bá nam sơn, cũng là dài lâu, ngài đều không thích, không biết phải như thế nào mới như ý của ông?”

Phú ông nói:

- “Tâm nguyện của ta, không cần nói sống lâu vài ngàn vạn năm, chỉ cần không chết là được rồi!”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 94:

Ở đời có những người thích sống lâu và những người không thích sống lâu.

Người thích sống lâu thường là người giàu có, có địa vị, họ thích sống lâu để hưởng thụ của cải vật chất sang trọng mà họ đang có, cho nên người ta nói con nhà giàu đứt tay hơn con nhà giàu đổ ruột, nghĩa là con nhà giàu nó…sợ chết, nên khi con cái (hoặc bản thân) mới sướt da một chút mà rên la hơn cả người bị đổ ruột…

Người Ki-tô hữu biết rằng, sống lâu hay sống mau cũng đều do Thiên Chúa ban cho, cái sống lâu của người Ki-tô hữu là được sống đời đời với Thiên Chúa, chứ không phải sống lâu ở đời này, sống đời đời với Thiên Chúa không nhất thiết phải trường thọ ở đời này, không nhất thiết phải có tiền ức bạc triệu, không nhất thiết phải có địa vị trong xã hội, mà là ai cũng có thể sống đời đời với Thiên Chúa, với một điều kiện đơn giản: có đức tin, đức cậy và đức mến và đem ba nhân đức ấy thực hành trong cuộc sống của mình.

Lão phú ông không thích sống lâu, vì sống lâu cũng chỉ lâu vài ngàn năm là cùng rồi cũng phải chết, nhưng ông ta muốn chỉ cần không chết là được rồi, nhưng ở đời ai lại không phải chết, có sinh là phải có tử, đứa con nít cũng hiểu điều đó huống chi là phú ông, đúng là tâm nguyện…tầm phào, ha ha ha…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info