23. Cám dỗ càng lớn thì càng phải kiên trì cầu nguyện.

(Thánh nữ Angela)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info