27. Nếu từ trước đến nay con không bị cám dỗ, thì suốt đời con sẽ không đội được triều thiên chiến thắng.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info