98. TIẾP KIẾN CẤP TRÊN

Có một cử nhân tìm mọi cách để được làm quan huyện ở huyện nọ, lần đầu tiên đến tiếp kiến thượng quan, khi dẫn ngang nhà kho, thì không biết làm thế nào để nói xã giao, đột nhiên hỏi:

- “Đại nhân danh tánh là gì?”

Thượng quan thấy anh ta không biết lễ phép và không có trí tuệ gì cả thì rất kinh hãi, miễn cưỡng đáp:

- “Họ mỗ.”

Huyện quan ấy cúi đầu suy nghĩ rất lâu rồi lại nói:

- “Họ của đại nhân trong bá tánh không ai có cả.”

Thượng quan càng thêm kinh hãi, nói:

- “Ta ở dưới cờ (Mãn tộc) ông không biết sao?”

Huyện quan lại đứng thẳng người hỏi:

- “Đại nhân ở cờ nào?”

Thượng quan nói:

- “Giữa cờ đỏ.”

Huyện quan nói:

- “Giữa cờ vàng là tốt nhất, tại sao đại nhân không đứng giữa cờ vàng?”

Thượng quan phẫn nộ, hỏi:

- “Ông người thuộc tỉnh nào?”

Huyện quan trả lời:

- “Quảng Tây.”

Thượng quan nói: “Quảng Đông là tốt nhất, tại sao ông không ở Quảng Đông?”

Huyện quan nhất thời không trả lời được, nên cáo từ lui về, qua ngày hôm sau được lệnh cưỡng chế mất chức trở về nhà, thật đáng buồn ông ta chỉ làm huyện quan được một tháng.

(Tiếu Tiếu lục)

Suy tư 98:

Dùng tiền bạc để mua chức quan, thì trước sau gì cũng mất chức quan; dùng tài nịnh hót của mình để được tiến thân, thì trước sau gì cũng thân bại danh liệt, bởi vì cái chức quan do tiền mua và tiến thân cách hèn hạ, thì chỉ có những người vô tài bất tướng mới làm như thế…

Học hành không ra gì mà được làm quan lớn là một tai họa cho xã hội, thiệt hại lợi ích công cộng của bá tánh, đó là một tệ nạn của xã hội cần phải làm sạch như bệnh truyền nhiễm.

Giáo Hội rất ý thức về chuyện này, cho nên đòi hỏi các ứng sinh làm linh mục phải là những con người thật thà, trưởng thành và can đảm trong cách học hành, và rất mong muốn họ trở nên những linh mục vừa có tri thức vừa có đạo đức, vừa có sự thông minh và vừa có sự khiêm tốn, để họ ý thức được mình chỉ là “đầy tớ vô dụng” của Thiên Chúa mà thôi…

Linh mục là người được Thiên Chúa chọn, chứ không phải là chức quan do tiền mua được, ai có đức tin thì hiểu…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info