31. Tất cả những ai được Chúa yêu thương thì không có ai mà không bị cám dỗ; tất cả những người được Chúa thương yêu thì nhất định sẽ bị ma quỷ tấn công; phàm ai bị Chúa coi thường thì nhất định bị ma quỷ chiếm hữu làm của mình.

(Thánh John Chrysostom)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info