22. Bất kể cám dỗ lớn nhỏ như thế nào, nếu chúng ta biết dùng vũ khí cầu nguyện thì cuối cùng tất phải chiến thắng, bởi vì cầu nguyện thì mạnh hơn tất cả mọi lực lượng của ma quỷ.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info