87. NGÓN TAY ĐIỂM VÀNG

Có một thần tiên đến nhân gian, ông ta có pháp thuật chỉ đá thành vàng, và muốn dùng cách ấy để thử nghiệm lòng người, và chủ ý kiếm một người không tham lợi lộc để siêu độ lên trời thành tiên, nhưng đi khắp nơi mà kiếm cũng không ra, cho dù đem tảng đá to biến thành vàng thì người ta vẫn cứ cho là quá nhỏ.

Sau đó gặp được một người, thần tiên chỉ một tảng đá nói:

- “Ta đem tảng đá này biến thành vàng tặng cho ngươi!”

Người ấy lắc đầu không muốn, thần tiên cho rằng tảng đá quá nhỏ, bèn chỉ tảng đá lớn hơn, nói:

- “Cái này biến thành vàng cho ngươi”.

Người ấy vẫn lắc đầu không muốn, thần tiên vui mừng nghĩ rằng: người này hoàn toàn không có lòng tham tiền tài, thật là hiếm có, có thể siêu độ nó thành tiên.

Thế là hỏi:

- “Vàng lớn vàng nhỏ ngươi không muốn, vậy thì ngươi muốn gì?”

Người ấy đưa tay ra nói:

- “Cái gì con cũng không muốn, chỉ muốn lão gia thần tiên đưa ngón tay lúc nãy chỉ đá thành vàng đó, đổi qua ngón tay của con đây.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 87:

Không ai biết được lòng dạ của con người, ngay cả…thần tiên cũng thua luôn, huống hồ là giữa con người với nhau. Lòng tham của con người đến mức nào thì cũng chẳng ai đo được, chỉ biết rằng lòng tham ấy nó không có đáy, tức là như cái thùng rỗng, không thứ gì bỏ vào cho đầy được.

Có người thấy một triệu đồng thì trong lòng không “xi nhê” gì cả, nhưng thấy hai triệu đồng thì sáng mắt lên; có người được hối lộ cả ngàn đô la Mỹ, mà trong lòng không vui, nhưng đem vài cây vàng đến thì như mở cờ trong bụng, thế mới biết lòng tham của con người không có thước nào trên trần gian đo được cả…

Người Ki-tô hữu biết rằng chỉ có Thiên Chúa mới thấy được tâm hồn của con người mà thôi, cho nên, dù người ta đưa hối lộ nơi thanh vắng thì cũng không lấy, vì họ biết nơi thanh vắng cũng có con mắt của Thiên Chúa đang nhìn họ; họ biết rằng lòng tham của họ là vô đáy nhưng họ biết lấy Lời Chúa làm chuẩn mực đo tâm hồn của họ, và nhờ suy niệm và thực hành Lời Chúa, họ tránh được rất nhiều tệ hại do lòng tham mà ra…

Con người có thể đánh lừa thần tiên vì thần tiên chỉ có trong truyện thần thoại, nhưng con người không thể đánh lừa Thiên Chúa, vì Ngài hiện hữu trong vũ trụ vạn vật và trường tồn vạn đại thiên thu.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info