85. RẤT KHÓ LINH NGHIỆM

Có người nói với người coi tướng:

- “Bản lĩnh coi tướng của anh trước đây rất cao, rất là linh nghiệm, nhưng gần đây anh coi tướng không linh nghiệm chút nào cả vậy?”

Người coi tướng nhướng cặp lông mày trả lời:

- “Tâm hồn và tướng mạo của người hôm nay khác với người hôm qua. Trước đây hể gặp người đầu lớn mặt vuông thì có thể đoán họ nhất định là phú quý; nhưng hôm nay người tướng mạo đầu lớn mặt vuông thì trái lại vận mệnh không tốt, chỉ có những người đầu nhọn miệng nhọn là tốt mà thôi, bởi vì họ chuyên môn chạy theo dựa dẫm nịnh hót những người có chức quyền để cầu lợi, để được vinh hoa phú quý. Anh coi, tôi coi tướng làm sao có thể linh nghiệm đủ chứ?”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 85:

Người Ki-tô hữu hôm qua và hôm nay đều giống nhau không khác gì cả, chỉ có khác là tâm hồn của họ có quyết tâm đi theo làm môn đệ của Đức Chúa Giê-su hay không mà thôi; chỉ khác nhau là họ có hiểu rằng tất cả mọi sự trên thế gian này là tạm thời không mà thôi…

Tướng mạo mỗi người thì khác nhau, nhưng người Ki-tô hữu có một tướng mạo khác mà không dễ mấy người có, đó là: họ có một tướng mạo giống Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh và phục sinh, nghĩa là họ nên đồng hình đồng dạng với Ngài khi lãnh bí tích Rửa Tội, và do đó, họ luôn trở thành mục tiêu chống đối cho những người ghen ghét và sống hưởng thụ, nhưng họ luôn là niềm an ủi cho những người nghèo khó, khổ đau…

Phúc thay người được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Giê-su…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info