21. Tai họa lớn nhất chính là không bị cám dỗ, bởi vì có thể ma quỷ đã đem chúng ta biến thành tài sản của chúng nó rồi.

(Thánh John Vianney)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info