18. Khi chúng ta hiểu rõ sự cám dỗ của mình là chúng ta đã chiến thắng nó một nửa rồi.

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info