84. TÊN GỌI VẺ VANG

Có bà vợ của Vương lão, có tiền mà lại nói quá nhiều lời.

Bà ta đặt làm cho mình một cái quan tài và muốn đề chữ bên trên, bèn ban thưởng cho đạo sĩ rất nhiều tiền bạc, nhờ ông ta chọn cho một tên gọi thật vẻ vang, để sau khi chết thì lưu lại tiếng tăm.

Đạo sĩ suy đi nghĩ lại, cuối cùng thì viết như thế này:

- “Quan tài của Vương lão bà hàn lâm viện hầu hạ chú ý đại học sĩ quốc tử giám tế rượu nhà bên cạnh sát vách.”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 84:

Người xưa nói: “cọp chết để da, người chết để tiếng”, còn Vương lão bà thì thích để lại tiếng thật vẻ vang trên cái quan tài cho hậu thế, nhưng đạo sĩ không biết viết ra sao cả vì cuộc sống của Vương lão bà có gì phải viết đâu, thế là viết không chấm không phẩy, ai hiểu sao thì hiểu…

Các thánh không viết gì trên quan tài cả và cũng chẳng muốn viết gì trên mộ, nhưng người đời vẫn luôn nhớ đến các ngài, vì các ngài đã “viết” bằng cuộc sống kính Chúa yêu người của mình rồi.

Viết trên mộ những lời thật hay, xây những nấm mồ thật đẹp và đắt tiền, nhưng chẳng ai nhớ đến mình cả, bởi vì cuộc sống của mình toàn là gian ác, lừa dối, hại người, mà nếu có nhớ chăng nữa thì cũng để mà chửi rủa mà thôi.

Cần gì phải viết những lời thật hay trên bia mộ, nhưng hãy noi gương các thánh, “viết” thật hay cuộc sống phục vụ tha nhân, giúp đỡ mọi người trong hiện tại của mình, thì sẽ được vẻ vang không những đời này mà ngay cả đời sau nữa…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info