Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic.

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34, với chủ đề “Vâng, tôi đây nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần truyền” (Lc 1:38), sẽ diễn ra từ 22 đến 27 tháng Giêng tại thành phố Panama.

Trong thời gian Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới công việc editing sẽ rất là vất vả, Vì thế, trong chương trình này Như Ý muốn trình bày với các bạn một cách thức edit rất là nhanh bằng cách sử dụng Source Monitor. Hy vọng là có thể giảm nhẹ công việc của các bạn.

Bây giờ, chúng ta hãy mở một cái project trong Adobe Premiere.

Khi double-click vào một cái video, chúng ta thấy cái video sẽ được load vào trong màn hình này, gọi là Source Monitor.

Dùng cái marker này, các bạn có thể xác định đoạn clip mà chúng ta muốn lấy. Chẳng hạn, Như Ý sẽ lấy bắt đầu lấy từ đây. Để xác định chỗ bắt đầu này, Như Ý sẽ nhấn con mouse vào cái icon có hình dấu ngoặc mở đầu. Cái icon này Adobe gọi là Mark In.

Tiếp tục dùng cái marker để scan tới chỗ muốn kết thúc. Để xác định chỗ kết thúc, Như Ý sẽ nhấn con mouse vào cái icon có hình dấu ngoặc kết thúc. Cái icon này Adobe gọi là Mark Out.

Sau khi đã xác định xong, chỗ bắt đầu và chỗ kết thúc, chúng ta có ba lựa chọn.

Trường hợp thứ nhất: Nếu các bạn muốn lấy cả video lẫn audio, tức là cả hình ảnh lẫn âm thanh của cái đoạn clip vừa xác định, thì các bạn để con mouse trên video trong Source Monitor, rồi kéo nó vào trong Time Line, bất cứ chỗ nào các bạn muốn.

Trường hợp thứ hai: Nếu các bạn chỉ muốn lấy video mà thôi như trong trường hợp Như Ý đang làm đây là edit một bài Thánh Ca. Như Ý không muốn lấy cái audio của cái clip này vì nó ảnh hưởng đến bài hát của mình. Để làm như thế, Như Ý nhấn con mouse vào cái icon này và kéo nó vào trong Time Line. Khi để con mouse trên icon này, Adobe sẽ hiển thị dòng chữ “Drag video only”. Cách này rất tiện vì chúng ta có thể yên tâm 100% là chỉ có cái video được đưa vào trong Time Line.

Trường hợp thứ ba: Nếu các bạn chỉ muốn lấy audio mà thôi nhấn con mouse vào cái icon kế bên này và kéo nó vào trong Time Line. Khi để con mouse trên icon này, Adobe sẽ hiển thị dòng chữ “Drag audio only”

Chúc các bạn thành công.