Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Radial Wipe Transition

Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic. Trong chương trình này Lan Vy sẽ trình bày với các bạn cách làm Radial Wipe Transition.

Trước hết, xin mời các bạn theo dõi 3 clip sau, xin chú ý đến sự chuyển tiếp giữa 2 cảnh khác nhau được thực hiện bằng Gradient Wipe, Linear Wipe và Radial Wipe effects.

Trước khi bắt đầu, bạn cần kiểm tra xem mình có thấy được cái Effect Control Window hay không? Nếu không thấy, bạn chọn menu Window rồi tick vào Effect Control.

Bước thứ nhất là bạn kéo cái clip thứ nhất lên 1 layer cao hơn để có thể chèn cái clip thứ hai bên dưới.

Cái đoạn giao thoa giữa hai cái clip, tức là đoạn clip thứ nhất chồng lên clip thứ hai gọi là transition interval. Chiều dài lý tưởng của đoạn này là 15 frames.

Làm sao đo được 15 frames? Câu hỏi hay đấy.

Bạn dùng con mouse click vào cái clip thứ nhất.

Giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím END – END là kết thúc chứ không phải là N for November đâu.

Làm như thế, bạn kéo cái timeline marker xuống cuối cái clip thứ nhất.

Bây giờ vẫn giữ phím Shift xuống, bạn nhấn phím Left Arrow 3 lần.

Mỗi lần bạn giữ phím Shift xuống và nhấn phím Left Arrow, bạn kéo cái timeline marker ngược về phía trước 5 frames. 3 lần là 15 frames.

Bây giờ bạn sẽ kéo cái clip thứ hai đến đúng chỗ cái timeline marker, tức là cái vạch màu xanh đó.

Bước tiếp theo là bạn click vào cái panel Effects.

Chỗ Search box này, bạn đánh vào Wipe để tìm cái Radial Wipe effect.

Trong section Generate của Folder Video Effects bạn sẽ thấy có Gradient Wipe, Linear Wipe và Radial Wipe. Trong chương trình này Lan Vy nói về Radial Wipe effect thôi. Khi làm được cái này tự động bạn sẽ làm được hai cái còn lại.

Hãy drag Radial Wipe vào cái clip thứ nhất.

Trong cái Effect Control Window, bạn tìm cái Radial Wipe và click vào cái timer của Transition Completion để có thể tạo ra các Key Frames. Giá trị default của Transition Completion hiện nay là 0. Hãy giữ nguyên như thế.

Bây giờ, giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím END để kéo xuống cuối clip thứ nhất. Nhưng mà Lan Vy xin lưu ý các bạn rằng Shift-END di chuyển timeline marker đến cuối cái clip và ra khỏi cái clip luôn. Nên bây giờ bạn phải kéo ngược lại 1 frame để vào lại cái clip. Muốn làm như thế, bạn buông phím Shift ra và nhấn phím Left Arrow để di chuyển ngược lại 1 frame.

Bạn thay đổi Transition Completion thành 100. Nghĩa là hoàn thành 100%.

Right click trên cái Key Frames vừa mới tạo ra, chọn menu Ease Out.

Di chuyển cái timeline marker xung quanh cái đoạn transition, bạn sẽ thấy thành quả mình vừa tạo ra.

Nếu thấy hình ảnh giựt giựt thì bạn kéo cái timeline marker về phía trước cái đoạn transition 1 chút rồi nhấn vào phím I, tức là chữ I ngắn Việt Nam đó. Rồi bạn kéo cái timeline marker về phía sau cái đoạn transition 1 chút. Nhấn phím O, tức là chữ o Việt Nam. Rồi nhấn phím Enter. Adobe Premirer sẽ render và play cái khúc đó.

Chiều dài lý tưởng của đoạn transition là 15 frames. Tuy nhiên, nếu bạn muốn đoạn này dài hơn thì làm như sau:

Trong cái Effect Control Window, bạn kéo cái Key Frame thứ nhất ngược lại. Cái timeline marker sẽ di chuyển theo. Bây giờ, bạn kéo cái clip thứ hai ngược về phía trước để nó bắt đầu ở chỗ vạch màu xanh.

Nếu muốn thử Gradient Wipe và Linear Wipe, trong cái Effect Control Window, right-click trên Radial Wipe, chọn menu Clear để xóa nó đi, sau đó làm lại bài thực hành này.

Chúc các bạn thành công nhé.