Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic. Trong chương trình này Như Ý sẽ trình bày với các bạn cách làm Zoom Transition.

Trước hết, xin mời các bạn theo dõi clip sau, xin chú ý đến sự chuyển tiếp giữa 2 cảnh khác nhau được thực hiện bằng Zoom Transition.

Trước khi bắt đầu, bạn cần kiểm tra xem mình có thấy được cái Effect Control Window hay không? Nếu không thấy, bạn chọn menu Window rồi tick vào Effect Control.

Bước thứ nhất là bạn dùng con mouse click vào cái clip thứ nhất để chọn cái clip này.

Giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím END – END là kết thúc chứ không phải là N for November đâu.

Làm như thế, bạn kéo cái timeline marker xuống cuối cái clip thứ nhất.

Bây giờ vẫn giữ phím Shift xuống, bạn nhấn phím Right Arrow 2 lần.

Mỗi lần bạn giữ phím Shift xuống và nhấn phím Right Arrow, bạn kéo cái timeline marker tới trước 5 frames. 2 lần như vậy là 10 frames.

Bây giờ bạn dùng Razor Tool, tức là tool có hình dao lam cắt ở chỗ timeline marker.

Giữ phím Shift xuống, bạn nhấn phím Left Arrow 4 lần rồi dùng Razor Tool cắt ở chỗ timeline marker.

Dùng con mouse, chọn cả 2 cái đoạn clip vừa cắt.

Right click và chọn menu Nest. Nhấn OK. Như thế bạn nối 2 cái đoạn vừa cắt thành 1 clip duy nhất. Cái clip này gọi là Transition clip.

Bước tiếp theo là bạn click vào cái panel Effects.

Chỗ Search box này, bạn đánh vào Transform để tìm cái Transform effect.

Trong section Distort của Folder Video Effects bạn sẽ thấy có cái Transform. Hãy drag nó vào cái Transition clip.

Bây giờ, click vào cái Transition clip, rồi nhấn Shift-Home để ra đầu clip.

Trong cái Effect Control Window, bạn tìm cái Transform và click vào cái timer của Scale để có thể tạo ra các Key Frames. Giá trị default của Scale hiện nay là 100. Hãy giữ nguyên như thế. Bạn sẽ thấy Adobe Premire tạo ra Key Frame thứ nhất.

Bây giờ, giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím Right Arrow 2 lần để kéo timeline marker vào chính giữa cái Transition clip. Sửa Scale thành 300. Bạn sẽ thấy Adobe Premire tạo ra Key Frame thứ hai.

Giữ phím Shift trên keyboard xuống trong khi nhấn phím End để kéo timeline marker vào cuối cái Transition clip. Bỏ phím Shift ra nhấn phím Left Arrow 1 lần. Sửa Scale thành 100. Adobe Premire tạo ra Key Frame thứ ba.

Right click trên cái Key Frame thứ ba, chọn menu Ease In.

Right click trên cái Key Frame thứ hai, chọn menu Auto Bezier.

Right click trên cái Key Frame thứ nhất, chọn menu Ease Out.

Gần xong rồi.

Trong cái Effect Control Window, xóa dấu tick ở chỗ Use Composition’s Shutter Angle.

Sửa cái Shutter Angle thành 360 độ.

Như vậy là xong.

Di chuyển cái timeline marker xung quanh cái đoạn transition, bạn sẽ thấy thành quả mình vừa tạo ra.

Nếu thấy hình ảnh giựt giựt thì bạn kéo cái timeline marker về phía trước cái đoạn transition 1 chút rồi nhấn vào phím I. Rồi bạn kéo cái timeline marker về phía sau cái đoạn transition 1 chút. Nhấn phím O. Rồi nhấn phím Enter. Adobe Premirer sẽ render và play cái khúc đó.

Chúc các bạn thành công nhé.