Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên của VietCatholic.

Trong chương trình này Đình Trinh sẽ giới thiệu với các bạn cách thức làm một Video Wall để giới thiệu các bản tin sẽ được phát trong chương trình.

Video Wall chính là cái mà bạn đang thấy sau lưng Đình Trinh.

Muốn làm một Video Wall như thế, bạn phải dùng Adobe Premiere version 2015, update 2. Nếu version của bạn cũ hơn, xin update Adobe Premiere trước.

Đầu tiên bạn cần download xuống máy của bạn file VideoWall.zip từ Mega của VietCatholic.

Sau khi download xong, xin unzip ra vào một folder.

Bạn chỉ cần thực hiện bước này một lần duy nhất.

Mỗi khi bạn muốn làm một Video Wall, bạn cần chuẩn bị 9 cái video clips, mỗi cái dài không dưới 1 phút.

Bây giờ, trong Windows Explorer, bạn vào cái folder mà bạn đã unzip cái file VideoWall.zip download từ Mega của VietCatholic.

Sau đó, nhấn vào file VideoWallTemplate.prproj.

Windows Explorer sẽ khởi động Adobe Premiere cho bạn.

Sau khi Adobe Premiere khởi động xong, bạn nên save cái project này vào chỗ khác chứ đừng save vào cùng chỗ với cái folder hiện nay.

Bây giờ, trong Adobe Premiere, bạn kéo hết 9 cái video clips vào trong panel Project.

Lần lượt click trên từng cái Tab A, B, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trên TimeLine.

Kéo các video clip vào từng tab. Bạn phải canh cho các video của bạn có cùng chiều dài với cái sample. Nếu cái video của bạn không phải là 1080 thì right-click trên cái clip và chọn menu Scale To Frame Size.

Sau khi làm hết từ Tab A đến Tab 7, bạn nhấn vào Tab Template Final.

Nhấn Home để ra đầu Sequence.

Nhấn phím I trên keyboard để đánh dấu bắt đầu.

Rồi bạn nhấn End để kéo cursor ra cuối track.

Nhấn phím O trên keyboard để đánh dấu kết thúc.

Nhấn Control M để render.

Trong Export Settings, bạn phải chọn là VietCatholic Standard.

Nhấn Queue hay Export để render.

Chờ một chút là bạn có cái video Film Strip.

Đình Trinh chúc các bạn thành công.