Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic.

Cho đến nay, các videos của VietCatholic đều là 1080p, tức là các frames gồm 1080 dòng, mỗi dòng có 1920 pixels, các dòng sẽ được hiển thị theo thứ tự từ dòng 1 đến dòng 1080, gọi là progressive scan.

Hiện nay, người ta đang có xu hướng dùng 2160p. Từ chuyên môn gọi là 4K. Hình ảnh nét và mịn hơn 1080p vì số pixels trên một frame nhiều gấp 4 lần so với video 1080.

YouTube có khả năng phát được 4K. Đài truyền hình NHK của Nhật Bản thậm chí có khả năng phát được 4320p (8K).

Trong một thời gian ngắn sắp tới, các chương trình truyền hình của VietCatholic sẽ được nâng cấp thành 4K, bắt đầu với các chương trình Thánh Ca. Vì thế, cần biết quay và edit video 4K.

Trước hết, các bạn cần biết set cái camcorder để quay 4K.

Các bạn sẽ làm như sau:

Chọn Main Menu rồi System rồi Record Set rồi Record Format

Chọn System là 4K

Chọn Format là Quick Time

Máy sẽ tự động set resolution là 3940x2160.

Chọn Frame Rate 30p.

Camcorder sẽ restart. Sau đó, các bạn có thể quay video 4K với điều kiện là cái memory card phải class 10, UHS U3 hay cao hơn.

Đó là nói về việc quay video. Bây giờ, Như Ý nói qua chuyện edit video 4K.

Các bạn phải download VietCatholic 4K Preset tại đây.

Sau khi download xong, các bạn unzip ra vào một folder nào đó.

Bây giờ, bạn hãy khởi động Adobe Media Encoder và import VietCatholic 4K preset từ chỗ bạn mới vừa unzip cái file download.

Khi muốn làm một video project, thí dụ, bây giờ Như Ý làm project bài Thánh Ca Mẹ Là Bóng Mát thì Như Ý sẽ làm theo trình tự sau:

Bước 1: Trong Windows Explorer, Như Ý làm một folder tên là MeLaBongMat.

Bước 2: Như Ý sẽ double-click vào project VietCatholicTemplate.

Bước 3: Trong Adobe Premiere, Như Ý chọn menu File Save As để save cái project VietCatholicTemplate thành project MeLaBongMat trong folder MeLaBongMat.

Bước 4: Như Ý sẽ rename cái chữ Template này thành MainSequence.

Các bạn có thể thấy là VietCatholic Template đã làm giúp bạn hàng loạt những bins như Audio, Backgrounds … để các bạn bỏ vào đây những tài nguyên thích hợp. Âm thanh thì bỏ vào Audio, phim ảnh thì bỏ vào Videos…

Bây giờ, chúng ta sẽ kéo cái video 4K vào trong cái bin Videos.

Right-click trên cái video này và chọn menu New Sequence From Clip

Một Sequence sẽ được tạo ra trong Panel Timeline. Chúng ta sẽ rename sequence này thành MeLaBongMat.

Sau khi edit xong, chúng ta sẽ kéo cái cursor đến đầu cái Sequence MeLaBongMat này, nhấn phím I trên keyboard để đánh dấu bắt đầu.

Rồi kéo cái cursor đến cuối cái Sequence MeLaBongMat và nhấn phím O trên keyboard để đánh dấu chỗ kết thúc.

Sau đó, nhấn Ctr-M để render.

Trong dialog Export Settings, chúng ta sẽ chọn Format là H.264 và Preset là VietCatholic 4K.

Chúng ta sẽ có một video 4K.

Nếu chúng ta muốn degrade, tức là muốn giáng cấp nó xuống thành 1080 thì sao?

Chúng ta mở cái sequence MainSequence ra, kéo cái Sequence MeLaBongMat vào, right-click và chọn menu Scale to Frame Size.

Chúc các bạn thành công.