Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic. Trong chương trình này Kim Thúy sẽ trình bày với các bạn cách làm Track Matte Key Transition.

Trước hết, xin mời các bạn theo dõi clip sau, xin chú ý đến sự chuyển tiếp giữa 2 cảnh khác nhau được thực hiện bằng Track Matte Key Transition.

Để thực hiện một Track Matte Key Transition, trước hết bạn cần download một file dot mov, hay dot mp4. Địa chỉ download file dùng trong bài thực hành này có thể tìm thấy trong bài viết được đăng trên VietCatholic và trong Description trên YouTube.

Link để download file thực hành: https://tinyurl.com/ycdo4udb

Track Matte Key là gì? Thưa, Matte là biến thể của chữ Mask, có nghĩa là mặt nạ. Track Matte nghĩa là mình muốn che đi một phần của một cái track.

Giả định là bây giờ chúng ta có 2 cái clips và muốn thực hiện một transition ở giữa.

Bước thứ nhất là bạn dùng con mouse drag cái file Track Matte mới download xuống vào trong project.

Bây giờ drag cái file transition đó vào trong time line, trên một layer cao hơn cái layer của 2 cái clips có sẵn.

Nhấn mouse vào cái file transition để select nó.

Kéo cái time line marker trên cái Track Matte. Như trong trường hợp này, bạn phát hiện ra trong cái Track Matte này thực ra nó gồm nhiều cái Track Mattes.

Nếu có nhiều cái Track Mattes như thế, bạn chọn một cái thôi và cắt bỏ đi những cái Track Mattes khác.

Muốn chọn, bạn dùng con mouse hay dùng các phím left arrow và right arrow để xác định chỗ bắt đầu có sự chuyển động, dùng Razor tool cắt ở chỗ đó.

Kế đó, bạn dùng con mouse hay dùng phím right arrow để di chuyển đến chỗ kết thúc sự chuyển động, dùng Razor tool cắt ở chỗ đó.

Bây giờ bạn sắp xếp như thế này nhé:

Cái Track Matte ở Video Layer 3.

Cái Clip thứ hai ở Video Layer 2.

Cái Clip thứ nhất ở Video Layer 1.

Điểm cuối của cái Track Matte trùng với chỗ kết thúc của cái clip thứ nhất.

Điểm bắt đầu của cái clip thứ hai trùng với chỗ bắt đầu của cái Track Matte.

Bước tiếp theo là bạn click vào cái panel Effects.

Chỗ Search box này, bạn đánh vào Track Matte để tìm cái Track Matte Key Effect.

Drag nó vào cái clip thứ hai. Kim Thúy nói lại một lần nữa, bạn drag nó vào cái clip thứ hai.

Cái clip thứ hai, chứ không phải là cái Track Matte. Đó là lỗi thông thường của những người mới học Track Matte Key. Xin nhớ rằng không bao giờ bạn drag cái Track Matte Key effect vào một cái Track Matte.

Click vào cái clip thứ hai. Trong cái Effect Window, bạn chọn Matte là Video 3, tức là cái Track Matte.

Chỗ Composite Using bạn chọn là Matte Luma. Cái Track Matte Kim Thúy dùng trong bài thực hành này là Luma nên bạn phải chọn là Matte Luma.

Trong thực tế, các Track Mattes bạn download từ Internet có thể Matte Alpha. Nếu bạn không chắc thì cứ chọn Matte Luma. Nếu không thấy có tác dụng gì thì chọn Matte Alpha.

Khi chọn Matte Luma, bạn có thể phải tick ở chỗ Reverse.

Di chuyển cái Time line marker, bạn sẽ thấy tác dụng.

Sau khi thực hành thành công bài này, bạn cũng có thể dùng các Track Mattes khác với cùng một nguyên tắc.

Google những từ như Track Matte Key Transition, các bạn sẽ thấy vô số những transitions làm sẵn miễn phí trên Internet. Chỉ cần bạn cẩn thận coi chừng bị virus khi download.

Chúc các bạn thành công.