Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic.

Trước hết, Mai Hương xin nói một chút về việc link các clip với nhau.

Các clips trên những tracks khác nhau có thể link với nhau để khi ta tác động trên 1 cái clip thí dụ dùng Razor Tool để cắt thì những clips linked với nhau sẽ cùng được cắt.

Thí dụ tiêu biểu nhất là sau khi chúng ta thu hình xong, bỏ đoạn clip mới thu hình vào TimeLine ta sẽ thấy nó gồm một video clip và một audio clip linked với nhau.

Để link các clip trên những tracks khác nhau, ta chọn Select Tool, vẽ một đường thẳng đứng để chọn các clips trên những tracks này. Right-click và chọn menu Link.

Nếu chúng ta muốn unlink những clips đang link với nhau, chúng ta có thể right-click trên một clip trong cái link đó và chọn menu Unlink.

Thí dụ tiêu biểu nhất là khi chúng ta muốn thay đổi duration của một video clip có âm thanh, chúng ta cần unlink cái audio rồi delete cái audio đó đi, nếu không âm thanh nghe rất buồn cười.

Mai Hương xin nói qua một chút về Grouping các clips với nhau.

SAU KHI HOÀN TẤT EDITING một đoạn trên TimeLine, các clips trên những tracks khác nhau có thể group với nhau để tránh tình trạng khi chúng ta di chuyển, clips trên một số tracks có thể không còn đúng ở vị trí của chúng nữa.

Các bạn có thể chọn Select Tool, vẽ một đường thẳng đứng để chọn các clips trên những tracks khác nhau.

Right-click và chọn menu Group.

Cấu trúc cuối cùng mà Mai Hương muốn đề cập với các bạn là Nest.

Để hiểu tại sao chúng ta cần đến cấu trúc này, Mai Hương xin lấy một ví dụ cụ thể như thế này. Khi các bạn dùng Track Matte Key trên một cái track, các bạn phải cho biết cái mask nằm ở track nào phải không? Có thể là lúc các bạn dùng Track Matte Key các bạn xác định đúng, nhưng sau đó, các bạn lại di chuyển cái mask đến một vị trí khác và như thế cái reference không còn đúng nữa.

Để bảo đảm không có những chuyện lôi thôi này xảy ra thì sau khi edit một đoạn trên TimeLine, tốt nhất các bạn nên chọn Select Tool, vẽ một đường thẳng đứng để chọn các clips trên những tracks khác nhau có liên quan với nhau.

Right-click và chọn menu Nest.

Chúc các bạn thành công.