Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic.

Trong nhiều trường hợp, chúng ta cần lồng một video trong một màn hình TV. Cái video clip nhỏ hơn 1080, hay ta muốn người xướng ngôn viên nói một bên và cái video clip ở một bên, hay đơn giản vì các lý do nghệ thuật khác.

Muốn làm như thế, có hai cách làm.

Cách thứ nhất:

Chúng ta mở cái hình có cái TV trong Adobe Photoshop.

Rồi chúng ta chọn Select All để chọn toàn bộ cái hình.

Sau đó, ta chọn menu Edit, rồi chọn Copy.

Chọn menu File, rồi New.

Chỗ Background Content ta phải chọn là Transparent.

Sau đó, ta chọn menu Edit, rồi chọn Paste để dán cái hình ra.

Chọn cái Magic Wand Tool rồi nhấn vào cái màn hình TV để chọn màn hình này.

Muốn cho chắc ăn, ta có thể chọn Select rồi Modify rồi Contract rồi đánh vào số 1 chẳng hạn để khỏi cắt phạm ra bên ngoài.

Sau đó, ta chọn menu Edit, rồi chọn Clear để transparent cái mình.

Bây giờ, các bạn export cái file mới vừa làm ra thành một file .PNG.

Trong Adobe Premiere, chúng ta sẽ kéo cái hình vào trong Project rồi kéo nó vào TimeLine.

Bạn sẽ để nó lên trên cái video clip mà bạn muốn lồng vào trong màn hình TV này.

Nếu cái màn hình TV có hình chữ nhật, bạn chỉ cần chỉnh lại cái Position và cái Scale của cái video clip cho vừa với cái màn hình là được.

Với những màn hình TV phức tạp hơn, bạn cần chọn một effect gọi là Corner Pin.

Đây rồi. Kéo cái effect này vào trong cái video clip.

Trong panel Effect Control, bạn nhấn vào cái chữ Corner Pin, rồi dùng con mouse để điều chỉnh những corners đúng vào vị trí của cái TV là xong.

Cách thứ hai:

Trong Adobe Premiere, chúng ta sẽ kéo cái hình vào trong Project rồi kéo nó vào TimeLine.

Rồi chúng ta chọn Title, New Title, Default Still. Chỗ Name này, ta có thể chọn chẳng hạn là Mask cho dễ nhớ.

Trong Title Editor, Cẩm Yến/Mai Hương sẽ chọn cái Pen Tool.

Rồi Cẩm Yến/Mai Hương chấm vào 4 góc của cái màn hình TV.

Sau khi, đi giáp vòng, Cẩm Yến/Mai Hương chọn Graphic Type là Filled Bezier.

Chọn Fill là màu xanh lá cây.

Sau khi đã có cái Title Mask này thì chúng ta kéo để lên trên cái hình TV.

Dùng Select Tool vẽ một đường thẳng từ trên xuống dưới để chọn cái Title và cái hình.

Right-click và chọn menu Nest để nhập 2 cái lại với nhau.

Sau đó, dùng Ultra Key Preset để transparent cái màn hình TV.

Để cái video clip mà bạn muốn lồng vào trong màn hình TV này bên dưới cái Nest Sequence.

Nếu cái màn hình TV có hình chữ nhật, bạn chỉ cần chỉnh lại cái Position và cái Scale của cái video clip cho vừa với cái màn hình là được.

Với những màn hình TV phức tạp hơn, ta phải dùng Corner Pin.

Kéo cái effect này vào trong cái video clip.

Trong panel Effect Control, bạn nhấn vào cái chữ Corner Pin, rồi dùng con mouse để điều chỉnh những corners đúng vào vị trí của cái TV là xong.

Chúc các bạn thành công.