Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
Các bạn đang theo dõi chương trình huấn luyện kỹ thuật viên truyền hình của VietCatholic. Trong chương trình này Phương Thảo và Đình Trinh sẽ trình bày với các bạn các Commercial Track Mattes được dùng rộng rãi trong điện ảnh.

Các bạn có thể dùng các Track Mattes này trong các chương trình phóng sự, nhưng đặc biệt nhất là trong các videos Thánh Ca.

Trước hết, xin mời các bạn theo dõi những clips sau, xin chú ý đến sự chuyển tiếp giữa 2 cảnh khác nhau được thực hiện bằng một số trong các Track Mattes này.

Để tiện theo dõi video này có lẽ bạn nên xem qua video về Track Matte Key Transition đã được Kim Thúy trình bày trước đây.

Bây giờ bạn cần download một file. rar dùng trong bài thực hành này. Địa chỉ để download file này có thể tìm thấy trong bài viết được đăng trên VietCatholic và trong Description trên YouTube.

Địa chỉ download commercial track mattes: https://tinyurl.com/y7fxq24l

Sau khi download xong, bạn hãy unzip cái file vừa download. Bạn có thể thấy có những files bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ Alpha và một số files bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ Lumar.

Phương Thảo sẽ trình bày cách dùng các files Alpha và sau đó Đình Trinh sẽ trình bày tiếp về các file Lumar.

Giả định là bây giờ chúng ta có 2 cái clips và muốn thực hiện một transition ở giữa.

Bước thứ nhất là bạn dùng con mouse drag cái file Track Matte vào trong time line, trên một layer cao hơn cái layer của 2 cái clips có sẵn.

Nhấn mouse vào cái file Track Matte để select nó.

Bây giờ bạn sắp xếp như thế này nhé:

Cái Track Matte ở Video Layer 3.

Cái Clip thứ hai ở Video Layer 2.

Cái Clip thứ nhất ở Video Layer 1.

Bước tiếp theo là bạn click vào cái panel Effects.

Chỗ Search box này, bạn đánh vào Track Matte để tìm cái Track Matte Key Effect.

Drag nó vào cái clip thứ hai. Phương Thảo xin nói lại một lần nữa, bạn drag nó vào cái clip thứ hai.

Cái clip thứ hai, chứ không phải là cái Track Matte. Đó là lỗi thông thường của những người mới học Track Matte Key. Xin nhớ rằng không bao giờ bạn drag cái Track Matte Key effect vào một cái Track Matte.

Click vào cái clip thứ hai. Trong cái Effect Window, bạn chọn Matte là Video 3, tức là cái Track Matte.

Chỗ Composite Using bạn chọn là Matte Alpha.

Di chuyển cái Time line marker, bạn sẽ thấy tác dụng.

Sau đây, Đình Trinh sẽ trình bày tiếp về các file Lumar.

Cũng như các file Alpha, bước thứ nhất là bạn dùng con mouse drag cái file Track Matte vào trong time line, trên một layer cao hơn cái layer của 2 cái clips có sẵn.

Nhấn mouse vào cái file Track Matte để select nó.

Bây giờ bạn sắp xếp như thế này nhé:

Cái Track Matte ở Video Layer 3.

Cái Clip thứ hai ở Video Layer 2.

Cái Clip thứ nhất ở Video Layer 1.

Tuy nhiên, bạn cần chú ý sắp đặt sao cho Điểm cuối của cái Track Matte trùng với chỗ kết thúc của cái clip thứ nhất. Điểm bắt đầu của cái clip thứ hai trùng với chỗ bắt đầu của cái Track Matte.

Bước tiếp theo là bạn click vào cái panel Effects.

Chỗ Search box này, bạn đánh vào Track Matte để tìm cái Track Matte Key Effect.

Drag nó vào cái clip thứ hai. Click vào cái clip thứ hai. Trong cái Effect Window, bạn chọn Matte là Video 3, tức là cái Track Matte.

Chỗ Composite Using bạn chọn là Matte Lumar.

Di chuyển cái Time line marker, bạn sẽ thấy tác dụng.

Nếu không ưng ý, bạn có thể phải tick ở chỗ Reverse.

Chúc các bạn thành công.