Chúa Nhật 4 MÙA CHAY
Tin Mừng: Ga 3, 14-21.
“Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, để thế gian, nhờ con của Ngài mà được cứu độ.”


Bạn thân mến,
Thánh Gioan tông đồ đã xác tín: Thiên Chúa là tình yêu, tình yêu vượt ra khỏi chính mình, bao trùm cả vũ trụ, vượt qua mọi suy nghĩ của con người và làm cho con người được trở nên con cái của Thiên Chúa, nhờ lòng tin vào Đức Chúa Giê-su Ki-tô.
Tình yêu này của Thiên Chúa được bày tỏ trọn vẹn nơi Đức Giê-su Ki-tô, khi suốt cuộc đời làm người ngắn ngủi của Ngài ở thế gian đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại. Chính tình yêu này mà Ngài phải bị treo trên thập giá và đã chết, cái chết của yêu thương, cái chết để những ai tin vào Ngài thì sẽ được sống muôn đời, đó là niềm tin của bạn và của tôi.
Tin vào Đức Chúa Giê-su để được cứu độ và được chia sẻ niềm hạnh phúc với Ngài, đó là niềm tin của bạn và tôi và của những người tin vào Ngài ở trên thế gian này, vì tin vào Ngài mà bạn và tôi yêu thương tha nhân, vì tin vào Ngài mà bạn và tôi đã trở thành trò cười cho bạn bè người thân chế giễu, bởi vì bạn và tôi muốn trở nên những môn đệ trung thành của Ngài, biết nhìn lên thập giá để tìm thấy sức mạnh tâm hồn, để nhìn thấy tình yêu chịu đau khổ của Đức Chúa Giê-su vì bạn, vì tôi và vì nhân loại tội lỗi này.
Bạn thân mến,
Nọc độc của rắn độc thì rất độc và có thể giết người trong chớp mắt, nhưng nọc rắn cũng là loại thuốc quý hiếm linh diệu để chữa một vài bệnh nan y, nên nọc độc của rắn vừa giết người vửa có thể cứu sống người.
Con rắn đồng bị treo trên cây là hình bóng tượng trưng cho Đức Chúa Giê-su, Ngài bị treo trên thập giá là để chữa lành và cứu chuộc những kẻ tin vào Ngài, nhưng đồng thời sự treo trên thập giá của Ngài cũng là cán cân công lý xử phạt những ai vì kiêu ngạo mà không tin vào Ngài, như thánh Gioan tông đồ đã nói: Ai tin vào Đức Chúa Giê-su thì không bị lên án, những kẻ không tin vào Ngài thì bị lên án rồi.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả chúng ta.
------------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info