39. Cầu nguyện là dẹp đi chướng ngại của linh hồn, khiến cho tâm hồn đối với Thiên Chúa thì cảm nhận được sự thỏa chí toại lòng.

(Thánh Isaac (or Sahak)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức"

------
http://www.vietcatholicnews.net
http://www.vietcatholic.net/nhantai
http://nhantai.info